http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

     

 

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z usługi - Polecenie Zapłaty. Jest to prosta,bezpieczna i szybka forma regulowania płatności. Polega na automatycznym obciążaniu Państwa rachunku bankowego kwotami zobowiązań, wynikających z faktur wystawianych przez PWiK Sp. z o. o. za świadczone usługi.

Więcej informacji o Poleceniu Zapłaty na stronie http://www.poleceniezaplaty.org.pl/.

 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO USŁUGI / ZREZYGNOWAĆ Z USŁUGI ?

 

Należy wypełnić druk "Zgoda na obciążenie rachunku" / „Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku" w dwóch egzemplarzach. Druki wniosku należy podpisać zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku.

 

W przeciwnym razie bank może odmówić realizacji bądź cofnięcia "Polecenia zapłaty".

 

Oba egzemplarze druku należy przesłać na adres PWiK - ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z dopiskiem"Polecenie zapłaty", lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta przy ul.Śląskiej 95.

 

W przypadku przesłania jednego egzemplarza druku zgody bądź cofnięcia polecenie zapłaty usługa nie zostanie – odpowiednio : uruchomiona bądź wycofana.

 

Druki do pobrania:

  1. Wniosek wymagany do uruchomienia usługi.

  2. Wniosek wymagany do wycofania usługi.

  3. Instrukcja wypełnienia wniosku.

Druki można również wypełnić bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta PWiK Spółka z o. o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 95.

 

 

                                                           

Z poważaniem

                                                  Zarząd PWiK Sp. z o.o.


 

  PWiK